HİZMET STANDARTLARI

GoStream.com Şartları ve Koşulları

Kaydolma formundaki Hesabımı oluştur düğmesini tıklatarak (Müşteri), bu sözleşmenin Şartlar ve Koşulları’na bağlı kalmak koşuluyla diğer tüm şartları kaldırır. GoStream.com’u kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okuyun ve söylediklerini anladığınızdan emin olun.

GoStream.com, Tedarikçinin web sitesinde, www.gostream.com veya belirtilen fiyat teklifinde belirtilen koşullara göre belirtilen ücretler için siparişte tanımlanan hizmetleri sunmayı kabul eder.

 

1.Genel Şartlar

  • Bu sözleşmenin ilk hizmet süresi Müşteri’nin sözleşme şartlarını kabul ettiği tarihte, Hesabımı oluştur düğmesini tıklatarak, yani Müşteri’nin Tedarikçiden ilk sipariş vermiş olduğu tarihte (Etkinleştirme Tarihi) başlatılacak ve bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak feshedilmedikçe süresiz olarak devam edecektir.
  • Tedarikçi, siparişte belirtilen ücretler sırasına göre açıklanan hizmetleri sağlamayı kabul eder.
  • Müşteri, üzerinde anlaşmaya varılan fiyatı Tedarikçi’ye ödemeyi ve Tedarikçiye gerekli yardımı sağlamayı kabul eder. Müşteri, hizmetin kurulması ve sürdürülmesi amacıyla Müşterinin sağladığı ve Tedarikçiye sağlayacağı bilgilerin doğru olduğunu Tedarikçi’ye temsil ve garanti eder. Müşteri bir birey ise, Müşteri, Tedarikçiye en az 18 yaşında olduğunu temsil eder ve garanti eder.
  • Bu sözleşme ile yönetilen hizmetlerin spesifikasyonu, Müşterinin satın aldığı belirli hizmeti açıklayan web sayfalarında, açıklamanın yürürlüğe girdiği tarihte açıklandığı şekilde açıklanmıştır. Tedarikçi, ürün ve hizmetleri zaman zaman değiştirebilir. Hizmetlerin açıklaması Yürürlük Tarihinden sonra değişirse, Tedarikçinin bu tür bir değişikliği yansıtacak şekilde hizmetleri değiştirme yükümlülüğü yoktur.

 

 • Müşteri, hizmetteki ve onun herhangi bir değişikliğindeki tüm fikri mülkiyet haklarının Tedarikçiye ait olduğunu ve bu Hizmet Sahibinin malına ait olduğunu ve Müşteri, bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanma hakkı dışında herhangi bir haklara sahip olmadığını kabul eder.

 

 • Tedarikçi, bu şartlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tedarikçi mümkün olduğu ölçüde, tedarikçi bu değişikliklerin Müşteri tarafından önceden bildirilmesini sağlayacaktır. Bu değişiklikler Müşterinin hizmet kullanma yeteneğini önemli ölçüde etkilerse, Müşteri, bu değişikliğin üzerinden 15 gün içinde bu sözleşmeyi feshedebilir. Aksi takdirde, Müşterinin hizmeti kullanmaya devam etmesi, müşterinin değişikliklere tabi tutulması için rızasına bağlıdır.

 

 • Bu sözleşmenin bünyesinde yer alan herhangi bir hüküm ile Tedarikçi’nin web sitesinde bulunan herhangi bir hüküm arasında çelişki veya belirsizlik olması durumunda, bu sözleşmenin bünyesinde yer alan hüküm esas alınır.

 

 • Bu sözleşmenin koşullarıyla ilgili sorulara destek@gostream.com e-posta adresinden veya +90 850 333 3 787 numaralı telefondan cevap verilecektir.

 

 • Hem Müşteri hem de Tedarikçi, yazılı olarak yapılan iletişimlerin e-postalarla sınırlı olmamak üzere anlaşıldığını kabul ve taahhüt eder ve bu tür iletişimler Müşteri tarafından destek@gostream.com adresine, tedarikçi tarafından Müşterinin e-posta adresine kaydedilir.

1.10. Müşteri, bu Sözleşmenin süresi boyunca ve sonrasında, Müşterinin daha fazla rızası veya onayı olmaksızın Tedarikçinin pazarlama, tanıtım ve tanıtım faaliyetleri ile materyalleri üzerinde Müşterinin adını ve logosunu kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder ve taahhüt eder. Ancak, taraflar, bu Sözleşmede yer alan hiçbir şeye Şirketi, Şirket’in pazarlamasıyla bağlantılı olarak Müşterinin adını, beyanlarını veya referanslarını kullanmaya zorlamayacaklarını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Müşteri, bu gibi bir kararın Tedarikçiye yazılı olarak bildirilmesi suretiyle Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda bu hakkından feragat edebilir.

 

2.Ödeme

2.1. Tedarikçi, her müşteriye ücretsiz olarak, en çok 14 gün sınama için bir promosyon (Deneme süresi) sağlayabilir. Tedarikçinin takdirine bağlı olarak, Duruşma süresinin şartları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilmesi.

2.2. Tedarikçi hizmete başlamadan önce ödeme isteyebilir.

2.3. Müşteri, tüm verilerin doğruluğundan ve eksiksiz olmasından (faturalandırma veya posta adresindeki değişiklikler, kredi kartı kullanım süresi dolması gibi) ve bu ayrıntıların değişikliklerinin zamanında bildirilmesinden tamamen sorumludur. Tedarikçi, Müşteri tarafından bu değişiklikleri bildirmedeki sonuçlardan kaynaklanan herhangi bir yanlış anlaşmadan sorumlu değildir.

2.4. Tedarikçi, hizmet ücretlerini artırabilir. Tedarikçi, Tedarikçi’nin web sitesi aracılığıyla müşteriye böyle bir artış bildiriminde bulunur; www.gostream.com. Müşteri, böyle bir artıştan sonraki otuz (30) günlük süre boyunca bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Müşteri yenilenme konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa, Müşteri yeni ücretleri kabul etmiş sayılır. Yukarıdaki fiyatlar, bireysel fiyat teklifleri olan müşteriler için geçerli değildir. Tek bir fiyat teklifi veren bir Müşteri için ücret artışı, ayrı sözleşmeli zeyilnamelere dayanır.

2.5. Müşteri, hizmet ya da temin edilebilirlik sorunları durumunda Tedarikçi’nden herhangi bir ödeme yapma hakkına sahip değildir.

2.6. Müşteri, hizmetin ücretinin, Müşteri’nin, başlangıçtaki tüm hizmet süresinin veya yenileme süresinin ücretini ödemeyi kabul ettiği anlamına geldiğini kabul eder.

2.7. Aksi açıkça belirtilmediği sürece tüm masraflar iade yapılmaz, aksi takdirde yürürlükteki yasalarca sağlanır.

2.8. Müşteri, ücretin hesaplanmasında herhangi bir hata olduğuna inanıyorsa, müşterinin Hizmet için uzlaşma talep etme hakkı vardır.

2.9.Peşin ödenen Müşteri hesabına geçerken öde hesabına yatırılan tutarlar, ücretler 365 günün ardından bir mezuniyet süresi dolduktan sonra sona erer. Kullanılmayan hesap bakiyesi süre dolduktan sonra kaybedilir. Geçerli bakiye süresi dolmadan Müşterinin hesabına para eklenirse, mevcut bakiye yeni son kullanma tarihine geçecektir. Tedarikçi, sona erme tarihinden 14 gün sonra Müşterinin hesabını iptal etme hakkını saklı tutar.

2.10. Aylık planlar için yatırılan tüm fonlar ve tamamlanmamış trafik havuzları geri verilemez veya sonraki faturalandırma dönemine devredilemez ve bu sözleşmenin feshi durumunda iade yapılmaz.

2.11. Tüm aylık plan ücretlerinin, ön ödemeli olarak, ilgili aylarından önce tam olarak ödenmesi gereklidir. Masraflar, Müşteri ile Tedarikçi arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece, hizmetin ayından önceki ayın son günüdür.

2.12. Müşteri, Tedarikçinin web sayfasında açıklanan bilgilere dayanarak aylık planlarını ve ilgili trafik hacmini değiştirebilir. Müşteri, herhangi bir değişiklik yapacaksa, uygulanacak değişikliğin yapıldığı ayın 24’üncü gününden daha geç olmamak kaydıyla, Müşteri tarafından ilan edilmelidir. Bu madde yalnızca aydan aya temelli aylık paketler için geçerlidir. Uzun vadeli (taahhüt tabanlı) paketlerdeki olası değişiklikler, Müşteri ile Tedarikçi arasında ilave anlaşmalara tabidir.

2.13. Tüm aylık planlar bir takvim ayı bazında alınacaktır. Müşteri bir sonraki ayın 1. gününden önce hizmete başlamak isterse, bu ayın geri kalan kısmı için mukayese edilip hesaplanan tutarı ve bir sonraki ayın ücretini ödemeleri gerekir. Ancak bu tutarların tamamı ödenince hizmete başlanabilir.

2.14. Müşteri seçilen aylık planda tahsis edilen trafik miktarını aşarsa, fazla maliyetli trafik ücretleri, ödemeli olarak Öde ile krediden düşüldüklerinden, Ödeyebildiğin kadar öde kredisini yeniden şarj etmek ve olumlu bir dengede tutmak zorundadırlar. Fazla trafik ücretlerini karşılamak için yetersiz kredi, hesabın askıya alınmasına neden olabilir. Geçkin trafik ücretleri, Müşteri ile Tedarikçi arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece fiyat bilgileri Tedarikçi’nin web sayfasında açıklandığı şekildedir.

 

3.Tedarikçinin Garantileri ve Sorumluluk Sınırları:

3.1. Hizmetteki herhangi bir kusur veya arızanın sonucunda, şartnamenin tüm maddi yönlerine uymamakta ve bu kusur veya arıza müşteri veya müşteri yetkisine sahip herhangi biri tarafından, bu sözleşmenin koşulları dışında hizmet kullanmış olan bir amaç veya içerik dışında bir amaçla veya bağlamda kaynaklanmıyorsa Tedarikçi, tercihine göre aşağıdakilerden birini yapabilir:

a)Hizmeti değiştirmek

b)Hizmeti onarmak veya

 1. c) Müşteriye yazılı olarak bildirimde bulunarak derhal sözleşmeyi feshetmek ve Müşterinin, Tedarikçi’ye yardımcı olmak için gerekli olabilecek tüm bilgileri sağlaması koşuluyla, Müşterinin fesih tarihinde ödediği ücretin herhangi bir bedelini geri ödeyerek (Müşterinin fesih tarihine kadar hizmeti kullanmasıyla ilgili makul bir tutardan daha azı) kusur veya arızayı gidermek. Bununla birlikte, değiştirme ve onarım, Tedarikçiye finansal açıdan mantıksız görünüyorsa, Tedarikçi bu sözleşmeyi derhal feshedecektir.

3.2.Tedarikçi, hizmetin hatasız veya erişilebilir olacağını, hizmet sunumunun kesintiye uğramayacağını veya gecikmeden olacağını garanti etmez; aksaklıklar düzeltilir. Müşteri, Tedarikçinin, Müşterinin verilerine yetkisiz olarak erişilmesinden veya bu bilgilerin değiştirilmesinden sorumlu olmayacağını kabul eder. Tedarikçi, bu hizmetlerin Tedarikçi tarafından sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili her türlü garantiyi reddetmektedir.

3.3. Müşteri, hizmetleri kullanmak için gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olan Tedarikçi’yi temsil ve garanti eder ve Tedarikçiye, ilave bir çaba sarf etmeden hizmet sunmak üzere Tedarikçinin uygulayabileceği malzemeleri Tedarikçi’ye sağlayacaktır.

3.4. Tedarikçi, Müşteri’nin (veya Müşteri’nin altında veya aracılığıyla iddia eden herhangi birinin) doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmış olup olmadığı veya derhal veya dolaylı olarak maruz kalabileceği herhangi bir kayıp veya zarar için hiçbir sorumluluğu bulunmuyor ve sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil olmak üzere) veya başka türlü olursa olsun, aşağıdaki kategorilerden herhangi birinde yer alır:

 1. a) Tedarikçi, bu tür özel hasarın ortaya çıkabileceği koşulların farkında olmasına rağmen özel bir hasar oluşturmuştur.

b)kar kaybı

c)iş fırsatı kaybı

d)iyi niyet kaybı

 1. e) veri kaybı

3.5.Müşteri, bu sözleşmeyi imzalarken, ya sözleşmede açıkça belirtilenler dışında herhangi bir beyanda (sözlü veya sözlü olarak) veya herhangi bir kişiye ait herhangi bir beyanda bulunmadığına veya (herhangi bir beyana dayanıyorsa) yazılı veya sözlü olarak, bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş olan) sözü edilen beyanlarla ilgili herhangi bir çare bulunmayacağını taahhüt eder. Tedarikçinin, bu sözleşmenin ekspres şartlarına göre aksine bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Aksine sözleşmedeki başka herhangi bir husus dikkate alınmaksızın, Tedarikçi’nin ve herhangi bir çalışanının, acentesinin veya bağlı kuruluşunun, herhangi bir hukuk teorisi altında (sözleşmenin ihlal edilmesi, haksız fiil, katı sorumluluk ve ihlal dahil olmak üzere) maksimum toplam yükümlülük dikkate alınmaksızın, müşteri tarafından 3 ay hizmet için ödenmesi gereken tutarı aşmamak kaydıyla para ödenecektir.

3.7. Hiçbir taraf, aşağıdakilerin hiçbirini (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) kendi kontrolü dışında olan herhangi bir sebeple (mücbir sebep) oluşan bu sözleşme altındaki yükümlülüklerini geciktirmek veya yerine getirmekten dolayı sorumlu değildir:

doğal afet, savaş, sel, patlama, isyan, ayaklanma, salgınlar, grevler veya diğer organize işçi eylemleri, terörist faaliyetler veya sektördeki önlemlerin alınmadığı büyüklük veya türdeki diğer olaylar. Hiç şüpheye yer bırakmamak için 3.7 maddesinde yer alan hiçbir şey, Müşteriyi bu sözleşme altındaki ödeme yükümlülüklerinden muaf tutacaktır.

3.8. Taraflar arasında etkili olabilecek ya da bu sözleşmeye dahil edildiği ya da tüzük, ortak hukuk ya da başka bir şekilde herhangi bir teminat sözleşmesine dahil edilebilecek diğer koşullar, garantiler ya da diğer şartlar, sınırlama olmaksızın zımni koşullar, tatmin edici kalite, amaç için uygunluk veya makul beceri ve bakımın kullanımı ile ilgili diğer koşulları, garantileri veya diğer şartları yerine getiremez.

 

4.Fesih Şartları

4.1.Taraflardan her biri, bu sözleşmeyi diğer taraftan yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle istediği zaman feshedebilir: a) bu sözleşmenin koşullarının herhangi birinin maddi veya kalıcı olarak ihlal edildiği veya ihlalin çözüm yolunun bulunamaması veya diğer tarafın bu ihlali düzeltmek için yazılı bir bildirim aldıktan sonra 30 gün içinde ihlali çözmediği

 1. b) (1986 İflas Kanununun 123. maddesi uyarınca) borcunu ödeyemiyor ya da iflas etmiş ya da tasfiye, idare, tasfiye ya da tasfiyesi için bir emir veya karara tabidir (amaçlar dışında bir çözücü birleşimi veya yeniden yapılandırılması) veya kendi varlıklarının tamamı veya büyük bir bölümüne atanan veya genel olarak alacaklıları ile herhangi bir kompozisyon veya düzenleme önermek üzere bir idari veya diğer alıcı, yönetici, mütevelli heyeti, tasfiye memuru, yönetici veya benzeri bir yetkili vardır. Veya herhangi bir benzer olaya veya herhangi bir geçerli yargı alanındaki işlemlere tabidir.

4.2. Madde 4.1’e bakılmaksızın, Tedarikçi, müşteriye yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir nedenle bu sözleşmeyi feshedebilir; ancak Müşteri bu sözleşmeyi, hizmetin kullanılmasını durdurmak isteyen tedarikçiye yazılı olarak 14 gün önceden bildirmek suretiyle feshedebilir . Bu sözleşmeye veya Ek Hizmet Sözleşmesine İlişkin Zeyilname, Tedarikçi ve Müşteri arasında sonuçlandırılmışsa, bu sözleşmedeki herhangi bir madde bu sözleşmeden üstün sayılır.

4.3.Müşteri, Tedarikçinin müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk yükümlü olmadan hizmetleri askıya alabileceğini kabul eder:

 1. a) Tedarikçi, hizmetlerin bu sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığına makul bir şekilde inanmaktadır;
 2. b) Tedarikçi, hizmetin askıya alınmasının kendi ağını veya diğer müşterileri korumak için gerekli olduğuna makul olarak inanmaktadır;
 3. c) Bir yasa uygulayıcı veya düzenleyici kurum tarafından talep edildiğinde;

d)Müşteri nedeniyle ödenmeyen ücretler.

Müşteri, bu alt bölüm uyarınca bir hizmetin askıya alınmasının ardından hizmetin yeniden kurulması halinde Tedarikçinin makul geri yükleme ücretini ödeyecektir.

4.4. Herhangi bir nedenden dolayı sona erdiğinde:

 1. a) Bu sözleşme uyarınca Müşteriye verilen tüm haklara son verilecektir.
 2. b) Müşteri, bu sözleşme ile yetkilendirilen tüm faaliyetleri durduracaktır.
 3. c) Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Tedarikçiden kaynaklanan meblağları derhal Tedarikçiye ödeyecektir.
 4. Veri Koruma:

 

5.1.Müşteri, Tedarikçinin, ilgili veri koruma kanunları kapsamında tanımlandığı gibi, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet kullanıcılarının kişisel verilerini işlediğini kabul eder.

5.2.Müşteri, hizmetlerin kullanımı amacıyla kullanıcıların kişisel verilerini Tedarikçi’ye açıklamasının kullanıcının rızası olduğunu ve bu amaçla kullanıcıların kişisel verilerin AEA dışındaki bölgelere taşınabileceğini kabul ettiklerini garanti eder.

5.3. Tedarikçi, kişisel verilerin güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacaktır.

5.4. Müşteri, Tedarikçinin, Müşteri’ye haber vermeksizin, Müşterinin veya Müşterinin herhangi bir müşterisinin veya son kullanıcısının Tedarikçinin yürürlükte olan yasayı ihlal ettiğine inandığı herhangi bir davranışını ilgili yetkili makamlara bildirebileceğini kabul eder.

5.5. Tedarikçi, herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara açıklamayacak, ancak bu verileri, iç istatistikler, ticari satış ve tanıtım gibi amaçlar için usulsüz ve topluca formda işleyebilir.

5.6. Taraflardan her biri, bu sözleşme süresince ve sonrasında herkesi gizli tutacak ve kendi amaçları için (5.5 maddesine uygun olmayan) kullanmayacak ve diğer tarafın önceden yazılı rızası olmadan üçüncü şahıslara karşı tarafın bildirebileceği gizli nitelikteki (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticaret sicilleri ve ticari değere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere) herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyecektir. diğer taraf, bu bilgiler kamuya açıklanmamışsa ya da açıklama sırasında bu tarafça bilinen daha sonra bu sözleşmenin ihlali yüzünden kamuya açık bir duruma getirilmediği sürece yasal olarak üçüncü bir tarafın kanunen bu partiye girmesine izin vermez. Bu madde hükümlükleri bir yıl boyunca yükümlükte kalıcaktı.

 

6.Uyum

6.1. Müşteri, hizmeti herhangi bir şekilde yasalar gereğince, kurallar veya düzenlemeler, herhangi bir amaçla telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır, müzik, resim, mülkiyet hakkı, sahte reklamcılık, haksız rekabet, hakaret, mahremiyetin istilası veya ünlülerin haklarını ihlal etmeyecektir.

 

7.Feragat

7.1.Her iki tarafın da haklarını kullanmada hoşgörüsü veya gecikmesi hiçbir tarafı etkileyemez veya tarafların haklarını kısıtlamaz ve söz konusu hakların feragat edilmesine veya herhangi bir sözleşme şartının ihlal edilmesine ilişkin herhangi bir diğer hakkın feragat edildiği kabul edilmez.

 

8.Ayrılabilirlik

8.1. Bu sözleşmenin koşullarından herhangi birinin yasadışı veya başka bir şekilde uygulanamaz hale geldiği veya bildirildiği durumlarda, sözleşme(ler) geçersiz sayılır ve bu sözleşme ile silinmiş sayılacaktır. Bu sözleşmenin geri kalan tüm şartları yürürlükte kalacaktır. Yukarıda belirtilenler dikkate alınmaksızın, bu paragraf uygulanabilir duruma gelir ve sonuç olarak, bu sözleşmenin değeri, tarafların kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde maddi olarak bozulmuş ise, etkilenen taraf diğerine yazılı olarak bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir.

 

9.Acentesiz

9.1.Bu anlaşma, herhangi bir ajans, ortaklık, ortak girişim veya imtiyaz ilişkisi oluşturmaz. Taraflardan hiçbiri, diğer taraf adına herhangi bir yükümlülük üstlenmeye veya bunlara ilişkin herhangi bir yükümlülük yaratmaya veya bunlara ilişkin herhangi bir hak verme yetkisine sahip değildir ve diğer tarafı herhangi bir şekilde bağlamaz.

 

10.Üçüncü Şahıs Hakları

10.1. Bu sözleşmenin hiçbir şartı, bu sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi üzerinde bir fayda sağlamak ya da uygulanabilir kılmak için değildir.

 

11.Bildirimler

11.1.Bu sözleşme uyarınca verilmesi gereken herhangi bir uyarı yazılı olacaktır ve diğer tarafa birinci sınıf posta veya e-posta yolu ile gönderilecektir.

 

12.Tüm Sözleşme

12.1.Bu anlaşma ve web sitesi www.gostream.com, şartnameyi açıkladığı ölçüde, taraflar arasındaki konuyla ilgili tüm sözleşmeyi içermektedir ve söz konusu konuyla ilgili taraflar arasındaki daha önceki tüm sözleşmeleri, düzenlemeleri ve anlaşmaları geçersiz kılmaktadır.

 

13.Geçerli Kanun ve Yetki

13.1.Bu sözleşme, konusu veya oluşumu (sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar veya talepler de dahil olmak üzere) İngiliz hukukuna tabi olacak ve İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi tutulacaktır.

WordPress Lightbox Plugin