GoStream CDN Görüntü İşleme

Protokol (http | https) Seçilebilir    

İsteğe bağlı. Varsayılan ‘https’. Kullanıcılarınızın cihazlarını gereksiz hesaplama süresinden kurtarmak için TLS ile şifrelenmemiş bir web sitesi kullanıyorsanız ‘http’ olarak ayarlayın.

 

Resim Boyutlandırma (Resize Width-Quality):

Görüntüyü belirtilen boyutlara orantılı olarak azaltır. Sadece bir boyut küçültmek için başka bir boyut “-” olarak belirtilebilir. Bir hata durumunda, sunucu 415 kodunu döndürecektir (Desteklenmeyen Ortam Türü). Parametre değerleri değişkenler içerebilir. Rotate parametresiyle birlikte kullanıldığında, döndürme azaltma işleminden sonra gerçekleşir.

Jpeg|Webp Kalitesi:

Dönüştürülen JPEG|WEBP görüntülerinin istenen kalitesini ayarlar. Kabul edilebilir değerler 1 ila 100 arasındadır. Daha düşük değerler genellikle hem düşük görüntü kalitesi hem de aktarılacak daha az veri anlamına gelir. Önerilen maksimum değer 95’tir. Parametre değeri değişkenler içerebilir.

Misal: http(s)://cdn.gostream.com/resize/width-JpegQuality/example. jpg|webp|gif|png

Resim Boyutlandırma ve Döndürme (Rotate 90 | 180 | 270 ):

Görüntüleri belirtilen derece sayısına göre saat yönünün tersine döndürür. Parametre değeri değişkenler içerebilir. Bu mod, tek başına veya yeniden boyutlandırma ve kırpma dönüşümleriyle birlikte kullanılabilir.

Misal: http(s)://cdn.gostream.com/resize-rotate/width-JpegQuality-rotate/example.jpg|webp|gif|png

 

Resim Kırpma (Crop WidthxHeight):

Görüntüyü daha büyük yan boyutuna orantılı olarak azaltır ve yabancı kenarları başka bir tarafa doğru ekler. Sadece bir boyut küçültmek için başka bir boyut “-” olarak belirtilebilir. Bir hata durumunda, sunucu 415 kodunu döndürecektir (Desteklenmeyen Ortam Türü). Parametre değerleri değişkenler içerebilir. Döndürme parametresiyle birlikte kullanıldığında, döndürme azaltmadan önce gerçekleşir.

Misal: http(s)://cdn.gostream.com/crop/widthxheight/example. jpg|webp|gif|png

 

 

*Resim işleme kapasitesi en fazla 8Mbyte.

WordPress Lightbox Plugin