HTTP/2

Daha Hızlı, Daha Güvenli!

Hyper Text Transfer Protocol ifadesinin kısaltılmış hali olan HTTP, web temelinin basit, kısıtlı ve sonuç olarak sıkıcı uygulama katmanı protol formlarına dayanmaktadır. Özünde, HTTP siber dünyada mevcut ağa bağlı kaynakların alınmasını sağlamak, iletişimde hızlı ve güvenli ortam sunmak için yıllardır geliştirilmeye devam etmektedir. HTTP’yi basitçe tanımlamak gerekirse, sunucudan bilgi almak ve web sayfalarını ekranda göstermek için kullandığımız protokol olarak adlandırabiliriz.

Yeniliklere uyum sağlamada her zaman öncü olan kuruluşumuz sizi daha iyi, daha güvenilir ve daha hızlı internet ile tanıştırıyoruz. Peki, nedir bu daha güvenli ve daha hızlı internet. Gelin hep birlikte web dünyasında Türkiye’nin öncüsü olduğumuz HTTP/2 teknolojisini tanıyalım.

HTTP/2 Nedir?

HTTP aslında ilk olarak Tim Berners-Lee tarafından ortaya atılmış, web sunucular ve istemciler arasında üst düzey veri iletişim işlevlerini gerçekleştirmek için akılda sadeliği ile uygulama protokolü tasarlanmış World Wide Web öncüsüdür. HTTP ilk olarak HTTP0.9 sürümü ile 1991 yılında piyasaya girdi ve daha sonra 1996 yılında resmi tanıtımı yapılarak HTTP1.0 sürümü yayınlandı. 1997 yılının ortalarında belgelenmiş HTTP1.1 sürümüü ile tanınır hale gelmiştir. O günden bugüne de devrim niteliğinde çok büyük geliştirme ve iyileştirmeler yapılmamıştır. Aşağıdaki grafikte HTTP sürüm geliştirmeleri ve iyileştirme tarihlerini görebilirsiniz.

Şubat 2015 yılında internet protokol standartlarının oluşturulmasından sorumlu olan kuruluş, Internet Engineering Task Force(IETF) bazı revizeler yaparak HTTP/2 adı altında uygulama protokolünün ikinci büyük versiyonunu geliştirdi. Mayıs 2015 yılında ise HTTP/2 uygulama özellikleri, Google’ın HTTP uyumlu SPDY protokolü ile resmen standardize edildi. HTTP/2 ile internet tarayıcısı ve sunucu arasında daha hızlı transfer ve güvenli iletişim sağlanabilmektedir.

Protokol Nedir?

İletişim protokolü veya ağ protokolü, iki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. İki sistem arasında iletişim için kullanılan dili, yani mesajlaşma kurallarını belirtir. “Dil” yerine “protokol” kelimesinin seçilmiş olmasının sebebi, bu kelimenin programlama dili terimleri arasında, daha önceden yer alıyor olmasından kaynaklanır. Sistemler iletişim için tek bir protokol kullanmazlar. Bunun yerine, protokol ailesi ya da diğer bir deyişle protokol takımı kullanırlar. Web için kullanılan protokol de HTTP’dir.

Ptokoller genellikle üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Başlık(Header), Taşınacak Veri(Payload) ve Alt Bilgi(Footer). Header: Kaynak, hedef adreslerini ve taşınacak verilerin bazı bilgilerini içermektedir. Payload: Aktarılacak gerçek bilgileri içermektedir. Footer: Oluşabilecek hataları yakalamak için içerikler tutmaktadır.

HTTP/2 Oluşturma Amacı:

1990’ların başında kurulduğu günden beri HTTP, yalnızca birkaç önemli bakıma uğradı. En son sürüm olan HTTP1.1, siber dünyaya 15 yıldan beri hizmet vermiştir. Web sayfalarının günümüzdeki dinamik bilgi güncellemeleri, kaynak yoğun multimedya içerik biçimleri ve web performansına yönelik aşırı eğilim eski protokol teknolojilerini eski (miras ) kategoriye yerleştirdi. Bu eğilimler, internet deneyimini iyileştirmek için önemli HTTP / 2 değişiklikleri gerektirir. HTTP merkezlerinin yeni bir sürümü için araştırma ve geliştirmenin birincil hedefi, basitlik, yüksek performans ve sağlamlık gibi ilave ağ teknolojileri gerektirmeden tek bir ağ protokolüyle nadiren ilişkili olan üç özelliktir. Bu hedeflere, çoklama, sıkıştırma, istek önceliklendirme ve sunucu itme gibi tekniklerle tarayıcı isteklerini işleme gecikme süresini azaltan yetenekler getirilerek ulaşılır. Akış kontrolü, yükseltme ve hata işleme gibi mekanizmalar  , web tabanlı uygulamaların yüksek performans ve esnekliğini sağlamak için geliştiricilerin HTTP protokolündeki geliştirmeler olarak çalışırlar. Ortak sistem, sunucuların müşterilerin istediği oranda daha fazla içerikle etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır ve web sitesi tarayıcıya tamamen yüklenene kadar sürekli olarak bilgi istemek için kullanıcı müdahalesini ortadan kaldırır. Örneğin, HTTP / 2 ile Sunucu İtme özelliği, sunucuların bir sayfanın tarayıcı önbelleğinde mevcut olan bilgilerin haricindeki tüm içeriği ile yanıt vermelerine olanak tanır. HTTP üstbilgi dosyalarını verimli bir şekilde sıkıştırmak, her bir tarayıcı isteği ve sunucu yanıtı ile performansı artırmak için protokol yükünü en aza indirir.

HTTP / 2 değişiklikleri, birlikte çalışabilirliği ve HTTP 1.1 ile uyumluluğu korumak üzere tasarlanmıştır. Gerçek dünyadaki deneylere dayalı olarak HTTP / 2 avantajlarının zamanla artması bekleniyor ve HTTP1.1 ile gerçek dünyadaki karşılaştırmalarda performansla ilgili sorunları çözme yeteneği, uzun vadedeki gelişimi büyük ölçüde etkileyecektir. Yeni HTTP sürümünün öncülüğünün bir uzantısı olarak geldiğini ve yakın zamanda HTTP 1.1’in yerini alması beklenmediğini  unutmamak önemlidir. HTTP / 2 uygulaması, HTTP1.1 ile kullanılabilen tüm şifreleme türleri için otomatik desteği sağlayamaz, ancak yakın gelecekte kesinlikle daha iyi alternatifler veya ek şifreleme uyumluluk güncelleştirmelerinin kapısını açar. Ancak HTTP / 2 vs HTTP1 ve SPDY vs HTTP / 2 gibi özellik karşılaştırmaları performans, güvenlik ve güvenilirlik bakımından sadece en yeni uygulama protokolünü kazananı göstermektedir.

HTTP1.1 ile ilgili sorun neydi?

HTTP 1.1, tarayıcıların birden fazla isteği aynı anda işlemek için birden çok TCP bağlantısını kullanmalarını zorlayan, TCP bağlantısı başına yalnızca bir bekleyen isteği işlemekle sınırlıydı. Bununla birlikte, paralel olarak çok fazla TCP bağlantısının kullanılması TCP tıkanıklığına yol açarak ağ kaynaklarının haksız olarak tekelleşmesine neden olur. Ek istekleri işlemek için birden çok bağlantı kullanan Web tarayıcıları, mevcut ağ kaynaklarının daha büyük bir kısmını işgal ederek diğer kullanıcılar için ağ performansını düşürür. Tarayıcıdan birden fazla istek yayınlamak, veri iletim tellerinde veri çoğaltmasına neden olur; bu da, son  nodelar’ da (düğümlerde ) istenmeyen bilgileri hatadan arındırmak için ek protokoller gerektirir. İnternet endüstrisi doğal olarak bu kısıtlamaları alan adı kesme, birleştirme, veri yerleştirme ve spriting gibi uygulamalarla kesmek zorunda kalmıştı. Temel TCP bağlantılarının HTTP1.1 ile etkisiz kullanımı, zayıf kaynak önceliğine neden olur ve web uygulamaları karmaşıklık, işlevsellik ve kapsam açısından büyüdükçe üstel performans düşüşüne neden olur.

Web, eski HTTP tabanlı ağ teknolojilerinin kapasitesinin çok ötesinde gelişti. On yıl önce geliştirilen HTTP 1.1′ in çekirdek nitelikleri, utanç verici performans ve güvenlik boşluklarının kapılarını açtı. Örneğin Cookie  Hack, siber suçluların bir önceki çalışma oturumunu hesap şifrelerinden ödün vermek için yeniden kullanmalarına olanak tanır , çünkü HTTP 1.1. hiçbir oturum son u noktası kimlik imkanı sağlamaz. Benzer güvenlik kaygıları HTTP / 2’ye uğramaya devam ederken, yeni uygulama protokolü, yeni TLS özelliklerinin geliştirilmiş uygulaması gibi daha iyi güvenlik özellikleri ile tasarlanmıştır.

HTTP/2 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Çoğullanmış Akışlar (Multiplexed Streams):

Sunucu ile istemci arasında değiş tokuş edilen HTTP / 2 protokolü üzerinden gönderilen iki yönlü metin biçimi çerçeveleri “akışlar” olarak bilinir. HTTP protokolünün önceki yinelemeleri, her bir akış iletimi arasında bir süre geciktirmenin yanı sıra, aynı anda yalnızca bir akış iletebiliyordu. Tek tek gönderilen bireysel akışlar aracılığıyla tonlarca medya içeriği almak hem verimsiz hem kaynak tüketicidir. HTTP / 2 değişiklikleri, bu endişeleri gidermek için yeni bir ikili çerçeve katmanı oluşturulmasına yardımcı oldu. Bu katman, istemci ve sunucuya, HTTP yükünü, küçük, bağımsız ve yönetilebilir aralıklı çerçeveler dizisi halinde parçalamasını sağlar. Bu bilgi daha sonra diğer ucunda yeniden birleştirilir. İkili çerçeve formatları, ardışık akışlar arasında gecikme olmaksızın çoklu, aynı anda açık, bağımsız iki yönlü dizilerin değişimini sağlar. Bu yaklaşım, aşağıda açıklanan HTTP / 2 avantajlarından bir dizi sunmaktadır:

 • Paralel çoğullama talepleri ve yanıtı birbirlerini engellemez.
 • Birden fazla veri akışı iletmesine rağmen etkin ağ kaynağı kullanımını sağlamak için tek bir TCP bağlantısı kullanılır.
 • Gereksiz Optimize hack uygulamak zorunda
 • Ağ performansının diğer alanlarından ödün vermek üzere gereksiz optimizasyon kesimi  (hacks)(resim sprite, birleştirme ve alan adı kesilmesi gibi) uygulamaya gerek yoktur.
 • Azaltılmış gecikme, daha hızlı web performansı, daha iyi arama motoru sıralamaları.
 • Ağ ve BT kaynaklarının çalışmasında OpEx ve CapEx’in azaltılması.

Bu özellik sayesinde, birden çok akıştan gelen veri paketleri esasen tek bir TCP bağlantısı üzerinden karıştırılır ve iletilir. Bu paketler daha sonra alıcı uçta bölünür ve bireysel veri akışları olarak sunulur. HTTP sürüm 1.1 veya daha önceki bir sürümü kullanarak aynı anda birden çok parelel istek iletmek daha yüksek hızlarda daha fazla veri akışı iletmesine rağmen , ağ performansını esas olarak daraltan birden çok TCP bağlantısı gerektirir.

HTTP/2 Server Push:

Bu özellik, sunucunun, istemedikleri, ancak gelecekteki isteklerde bulunması beklenen ek önbelleklenebilir bilgi göndermesine olanak tanır. Örneğin, istemci X kaynağı için istekte bulunursa ve Y kaynağının istenen dosyayla başvurulduğu anlaşılırsa, sunucu uygun istemci isteğini beklemek yerine Y’yi X ile birlikte itmeye karar verebilir. İstemci, itilen kaynağı Y’yi ileride kullanmak üzere önbelleğine yerleştirir. Bu mekanizma, bir istek-yanıtlama turundan kurtarır ve ağ gecikmesini azaltır. Server Push ilk olarak Google’ın SPDY protokolünde tanıtıldı. Sözde headerlar(üstbilgiler ) içeren akış tanımlayıcıları  , sunucunun önbelleklenebilir olması için gereken bilgileri almak için Push’ı başlatmasına izin veren bir yol sunar. İstemci, sunucuya önbelleklenebilir kaynakları HTTP / 2 ile itme veya açık akışları belirli bir akış tanımlayıcısı ile sonlandırmaya açıkça izin vermelidir.

Server Push gibi diğer HTTP / 2 değişiklikleri proaktif olarak istemcinin önbelleğini güncelleştirir veya geçersiz kılar ve “Önbellek Push” olarak da bilinir. Uzun vadeli sonuçlar, sunucuların istemcinin gerçekten istemediği muhtemel itilebilir kaynakları belirleyebilmesidir. HTTP / 2 uygulaması, HTTP / 2’nin aşağıda açıklanan diğer avantajlarıyla birlikte itilen kaynaklar için önemli performans sunar:

 • İstemci itilen kaynakları önbellekte saklar.
 • Müşteri, önbelleğe alınan kaynakları farklı sayfalar arasında yeniden kullanabilir.
 • Sunucu, itilen kaynakları, aynı TCP bağlantısı içinde orijinal olarak istenen bilgilerle çoğaltılamaz.
 • Sunucu, HTTP / 2 ve HTTP1 arasında önemli bir performans ayrıştırıcısı olan itilen kaynakları önceliklendirebilir.
 • İstemci, önbelleğe alınan kaynakların etkin bir havuzunu korumak veya tamamen Server Push’u devre dışı bırakmak için itilen kaynakları reddedebilir.
 • İstemci ayrıca, aynı anda çoğaltılan itilmiş akışların sayısını da sınırlandırabilir.

HTTP / 2, diğer istek-yanıt veri akışlarında görüldüğü gibi daha iyi iletim performansı sağlamak için, itilen veri akışını çoğaltır ve önceliklendirir. Dahili bir güvenlik mekanizması olarak, sunucunun kaynaklardan önceden bilgi alması için yetkili olması gerekir.

İkili Protokoller(Binary Protocols):

En yeni HTTP sürümü, yetenekler açısından önemli ölçüde gelişti ve bir metin protokolünden ikili bir protokolde dönüşüm gibi nitelikler. HTTP1.x, istek yanıt çevrimlerini tamamlamak için metin komutlarını işlerdi. HTTP / 2, aynı görevleri yürütmek için ikili komutları (1 ve 0’larda) kullanır. Karşılaştırılmış metin komutlarıyla ikili okumak büyük olasılıkla daha fazla çaba sarf edecek olsa da, ağın ikili olarak mevcut çerçeveleri üretmesi ve ayrıştırması daha kolaydır. Gerçek semantikler değişmeden kalır. HTTP / 2 uygulamasını kullanan tarayıcılar, aynı metin komutlarını ağ üzerinden iletmeden önce ikili haline dönüştürürler. İkili çerçeve katmanı, HTTP 1.x istemcileri ve sunucuları ile geriye dönük olarak uyumlu değildir ve SPDY ve HTTP 1.x üzerinde önemli performans avantajlarına sahip önemli bir etkinleştirici değildir. HTTP2’nin faydaları ile ayrıntılı olarak açıklanan, internet şirketleri ve çevrimiçi iş için anahtar işletme avantajlarını etkinleştirmek için ikili komutların kullanımı  aşağıda açıklanmıştır:

 • Verilerin ayrıştırılmasında düşük yük – HTTP / 2 ve HTTP1 arasında kritik bir değer önerisi.
 • Hatalara daha az eğilimlidir.
 • Daha açık ağ ayak izi.
 • Etkili ağ kaynağı kullanımı.
 • Yanıt bölme saldırıları gibi HTTP 1.x’in metin nitelikleriyle ilişkili güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak.
 • Sıkıştırma, çoklama, önceliklendirme, akış denetimi ve TLS’in etkili kullanımı dahil olmak üzere HTTP / 2’nin diğer yeteneklerini etkinleştirir.
 • Daha kolay işlem ve uygulama için komutların sıkıştırılmış gösterimi.
 • İstemci ve sunucu arasındaki verilerin işlenmesi açısından verimli ve sağlam olması.
 • Ağ gecikmesi azaltılmış ve iş akışını geliştirilmiştir.

Akış Önceliği (Stream Prioritization):

HTTP / 2 uygulaması, istemcinin belirli veri akışlarına öncelik vermesini sağlar. Sunucu, bu talimatları istemciden takip etmekle yükümlü olmasa da, mekanizma sunucunun ağ kaynak dağıtımını son kullanıcı gereksinimlerine göre optimize etmesine izin verir. Akış önceliklendirmesi, her akıma atanan Bağımlılıklar ve Ağırlık ile çalışır. Tüm akışlar doğal olarak birbirlerine bağımlı olmakla birlikte, bağımlı akışlara da 1 ile 256 arasında ağırlık verilir. Akış önceliklendirme mekanizmalarının ayrıntıları hala tartışılıyor. Ancak gerçek dünyada, sunucu nadiren CPU ve veritabanı bağlantıları gibi kaynakları kontrol eder. Uygulama karmaşıklığı, sunucuların akış önceliği taleplerini barındırmasını engeller. Bu alandaki araştırma ve geliştirme, HTTP / 2’nin uzun vadeli başarısı için özellikle önemlidir, çünkü protokol tek bir TCP bağlantısı ile çoklu veri akışlarını işleme kapasitesine sahiptir. Bu yeteneği, aslında son kullanıcı açısından bir önceliğe sahip sunucu isteklerinin eşzamanlı olarak gelmesine neden olabilir. Veri akışı işleme isteklerini rastgele bir şekilde durdurmak, HTTP / 2 değişiklikleri ile vaat edilen verimlilikleri ve son kullanıcı deneyimini zayıflatır. Aynı zamanda, akıllı ve yaygın şekilde benimsenen bir akış önceliklendirme mekanizması, HTTP / 2’nin faydalarını şu şekilde açıklıyor:

 • Etkili ağ kaynağı kullanımı.
 • Birincil içerik taleplerini sunma süresinin kısaltılması.
 • Geliştirilmiş sayfa yükleme hızı ve son kullanıcı deneyimi.
 • İstemci ve sunucu arasında optimize edilmiş veri iletişimi.
 • Ağ gecikmesi endişelerinin olumsuz etkisini azaltılması.

Durum Bilgisi Olan Header Sıkıştıması(Stateful Header Compression):

Üst düzey web kullanıcı deneyimi sağlamak, içerik ve grafikler açısından zengin web sitelerini gerektirir. HTTP uygulama protokolü devletsizdir; bu, her istemci isteğinin, sunucunun istenen işlemi gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu kadar çok bilgiyi içermesi gerektiği anlamına gelir. Bu mekanizma, veri akışlarının sunucunun kendisinin önceki istemci isteklerinden gelen bilgileri saklaması gerekmeyecek şekilde çok sayıda tekrarlayan çerçeve bilgisi taşımasına neden olur. Medya açısından zengin içerik sunan web siteleri söz konusu olduğunda, müşteriler gecikmeye yol açan çok yakın özdeş başlık çerçevelerini itiyor ve sınırlı ağ kaynağının gecikip gereksiz tüketimi yaşanmaktadır. Veri akışlarının öncelikli bir karışımı, bu mekanizmayı en iyi duruma getirmeksizin paralellik için istenen performans standartlarını elde edemez. HTTP / 2 uygulaması, çok sayıda fazladan başlık karesini sıkıştırma yeteneğiyle bu endişeleri giderir. Üstbilgi sıkıştırmasına basit ve güvenli bir yaklaşım olarak HPACK belirtimini kullanır. İstemci ve sunucu, daha önceki istemci-sunucu isteklerinde kullanılan başlıkların bir listesini tutar. HPACK, sunucuya aktarmadan önce her bir üst bilginin tek tek değerini sıkıştırır ve sunucuya, daha sonra, tam başlık bilgilerini yeniden oluşturmak için önceden aktarılan üstbilgi değerleri listesinde kodlanmış bilgileri arar. HTTP / 2 uygulaması için HPACK üstbilgi sıkıştırması aşağıda açıklanan HTTP / 2’nin bazı avantajları da dahil olmak üzere muazzam performans avantajları sunar:

 • Etkili akış önceliği.
 • Çoklayıcı mekanizmalarının etkin kullanımı.
 • Azalan kaynak yükü – HTTP / 2 ile HTTP1 ve HTTP / 2 ve SPDY tartışmalarında endişe uyandıran en eski alanlardan biri.
 • Büyük başlıkları ve genel olarak kullanılan başlıkları kodlar ve böylece tüm başlık çerçevesinin kendisine gönderilmesine gerek kalmaz. Her bir veri akışının bireysel aktarım boyutu hızla küçülür.
 • Sıkıştırılmış üstbilgileri olan veri akışlarını istismar eden CRIME gibi güvenlik saldırılarına karşı savunmasız değildir.

HTTP 1.x ve SPDY ile Benzerlikler

HTTP durum kodları, URI’ler, metodolojiler ve üstbilgi dosyaları da dahil olmak üzere HTTP’nin temel uygulama semantiği, HTTP / 2’nin en son iterasyonunda aynı kalır. HTTP / 2, Google’ın HTTP 1.x’e alternatif olan SPDY’yi temel alır. Gerçek farklar, istemci-sunucu isteklerini işlemek için kullanılan mekanizmalardır. Aşağıdaki grafik, HTTP1.x, SPDY ve HTTP / 2 arasındaki benzerliklerin ve geliştirmelerin birkaç alanını tanımlamaktadır:

HTTP2 HTTPS ile Nasıl Çalışır?

HTTPS, hassas ticari ve tüketici bilgilerini işlemek için bilgisayarları, makineleri ve sunucuları bağlayan ultra-güvenli bir ağ kurmak için kullanılır. Hasta kayıtlarını tutan finansal işlemleri yapan bankalar ve sağlık kurumları, siber ceza suçlarının başlıca hedefleridir. HTTPS, yüksek değerli şirket ağlarını ihlal eden ileri siber saldırıları önlemek için kullanılan tek güvenlik dağıtımı olmasa da, sürekli siber suç tehditlerine karşı etkili bir katman görevi görür. HTTP / 2 tarayıcı desteği, HTTPS şifrelemesini içerir ve aslında HTTPS dağıtımlarının genel güvenlik performansını tamamlar. Daha az TLS el sıkışı, hem istemci hem de sunucu tarafında düşük kaynak tüketimi ve var olan web oturumlarını yeniden kullanmada geliştirilmiş yetenekler gibi HTTP1.x ile ilişkili güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak gibi özellikler ve  hassas ağ ortamlarında dijital iletişimi güvenli hale getirmek için önemli bir etkinleştirici olarak HTTP / 2’yi sunar.

HTTPS, yüksek profilli kuruluşlarla sınırlı değildir bununla birlikte  siber güvenlik, çevrimiçi işletme sahipleri, sıradan blog yazarları, e-ticaret tüccarları ve hatta sosyal medya kullanıcıları için de aynı derecede değerlidir. HTTP / 2 özünde en yeni, en güvenli TLS sürümünü gerektirir ve tüm çevrimiçi topluluklar, işletme sahipleri ve web yöneticileri, web sitelerinin varsayılan olarak HTTPS’i kullanmasını sağlamalıdır. HTTPS’yi kurmak için kullanılan normal işlemler, web barındırma planlarını kullanma, bir güvenlik sertifikasını satın alma, etkinleştirme ve yükleme ve nihayet web sitesini HTTPS’yi kullanacak şekilde güncelleme içerir.

HTTP/2'nin Ana Faydaları

İnternet endüstrisi yaşlanan HTTP 1.x’i, ortalama bir kullanıcının deneyimleyebileceği alternatif umut verici avantajlarla değiştirmek zorunda kaldı. HTTP1.x’den HTTP / 2’ye geçiş neredeyse tamamen bu beklentileri karşılamak için teknoloji ilerlemelerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzerine kuruludur. Çevrimiçi işletmeler ve internet tüketicileri açısından, alakasız, zengin medya içerikli içerik hacmi arttıkça web yavaşlıyor. Çevrimiçi işletmelerin etkin bir şekilde hedef pazarlarına erişmeleri ve internet kullanıcılarının daha iyi web içeriğine daha hızlı erişmesi için istemci-sunucu veri iletişiminde verimliliği artırmak için HTTP / 2 değişiklikleri geliştirildi. Ve bunun da ötesinde, web her zamankinden daha durumsaldır. İnternet hızı, tüm şebekelerde ve coğrafi konumlarda aynı değildir. Hızla mobil kullanıcı tabanı, tıkanık hücresel ağlar yüksek hızlı geniş bant internetle rekabet edemese de, tüm cihaz form faktörleri arasında sorunsuz yüksek performanslı İnternet talep ediliyor. HTTP/2 biçiminde tamamen yenilenmiş ve yenilenen bir ağ ve veri iletişim mekanizması, aşağıdaki önemli avantajlarla uygulanabilir bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

1- Web Performansı

Bu terim, HTTP / 2 değişikliklerinin tüm avantajlarını özetlemektedir. HTTP / 2 karşılaştırma sonuçları(Bölüm: HTTPS, SPDY ve HTTP / 2’nin Performans Kriteri Karşılaştırması bölümüne bakın.), HTTP / 2’nin önceki sürümleri ve alternatifleri üzerindeki performans geliştirmelerini göstermektedir. Protokolün istemci-sunucu iletişim döngüsü başına daha fazla veri gönderip alabilme yeteneği, bir optimizasyon kesmek değil, performans açısından gerçek, gerçeklenebilir ve pratik bir HTTP / 2 avantajıdır.

Bir benzetme yaparsak , standart demiryoluna kıyasla vakum tüpleri trenlerine(Vactarian)   benzer: Vactrain tünellerinden gelen hava direncinin ortadan kaldırılması, aracın daha hızlı yol almasını ,daha büyük motorların yüklenmesine, ağırlık azaltılmasına ve aracın daha aerodinamik olmasına odaklanmaya gerek kalmadan  kanallarının  daha iyi kullanılması ile daha fazla yolcu taşınmasını sağlar. Multiplexing gibi teknolojiler, aynı anda daha fazla veri taşımak ve aktarmak için ek alan yaratır – Airbus uçağında çok katlı oturma bölmeleri gibi. Veri iletişim mekanizması, web performansını artırmak için tüm engelleri ortadan kaldırdığında ne olur? Üstün web sitesi performansının yan ürünü, artan müşteri memnuniyeti, daha iyi arama motoru optimizasyonu, yüksek üretkenlik ve kaynak kullanımı, kullanıcı tabanını genişletme, daha iyi satış rakamları ve bunun gibi  bir sürü şey içeriyor. Neyse ki, HTTP / 2’yi benimsemek , çok katmanlı büyük lokomotifler için vakum odaları yaratmaktan daha pratiktir.

2- Mobil Web Performansı

Milyonlarca internet kullanıcısı, siber dünyaya birincil geçiş noktası olarak mobil cihazlarından web’e erişiyor. Post PC çağında, avuç içi Web tabanlı hizmetlere erişmek için akıllı telefon kullanımına hız verilmiş ve uzun süreler masaüstü bilgisayarların önünde oturmak yerine sıradan hesaplama görevlerinin çoğunu hareket halindeyken yerine getiriyor. HTTP / 2, günümüzde web kullanımı eğilimleri bağlamında tasarlanmıştır. Çoklayıcı ve üstbilgi sıkıştırması gibi yetenekler, kullanıcı başına sınırlı bant genişliği sunan mobil veri ağları arasında İnternet hizmetlerine erişimdeki gecikmeyi azaltmak için iyi çalışmaktadır. HTTP / 2, daha önce yalnızca masaüstü internet kullanımına atfedilen yüksek performans ve güvenlikle mobil kullanıcılara yönelik web deneyimini optimize eder. Mobil kullanıcılar için HTTP / 2 avantajları, çevrimiçi işletmelerin siber dünyadaki müşterileri hedefleme biçiminde derhal olumlu bir etki yapacağını vaat ediyor

3- Düşük Maliyet

İnternet ücreti World Wide Web’in başlangıcından bu yana hızla düştü. Web erişiminin yaygınlaşması ve yükselen internet hızı daima internet teknolojisindeki ilerlemelerle hedeflendi. Bu arada, maliyet iyileştirmelerinin, özellikle telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının tekeli ile ilgili iddialar göz önüne alındığında, tıkanıklık var gibi görünüyor.

HTTP / 2  gelişmiş veri iletişim verimliliği, telekomünikasyon sağlayıcılarının yüksek hızda internet standartlarını koruyarak  operasyonel  giderleri azaltmasına olanak tanıyarak gelecek vadetmektedir. Azalan OpEx, servis sağlayıcıları düşük fiyatlı pazar için fiyatlandırma yapmaya teşvik edecek ve mevcut fiyatlandırma modeli için yüksek hız servis katmanlarını sunacak.

4- Geniş Erişim Ağı

Yoğun nüfuslu Asya ve Afrika piyasaları, uygun fiyatlı internete erişimi sınırlıdır. İnternet servis sağlayıcıları, yatırımlarını yalnızca kentsel ve gelişmiş bölgelerde sunulan hizmetlerden en yüksek getiriyi elde etmeye odaklıyor. Gelişmiş uygulama protokolünün büyük çapta benimsenmesine yol açan HTTP / 2 avantajları, uzaktaki yetersiz coğrafi bölgeler için yedek kaynaklara ve bant genişliğine bağlı olarak ağ tıkanıklığını doğal olarak azaltacaktır.

5- Zengin Medya Deneyimi

Modern web deneyimi, ortamdan zengin içeriği yıldırım hızlı sayfa yükleme hızlarında sunmakla ilgilidir. İnternet kullanıcıları, görünüşte medya açısından zengin içerik ve hizmetleri düzenli olarak güncellenmiş olarak talep etmektedir. Aboneliğe dayalı bir çözüm olarak bulut yoluyla bile altta yatan altyapının maliyeti İnternet başlangıç firmaları için her zaman uygun değildir. Üstbilgi Sıkıştırması gibi HTTP / 2 avantajları ve teknoloji özellikleri, gerçek dosya boyutunu küçültmeyebilir, ancak  Istemci ve sunucular arasında kaynak tüketen medya  zengin içeriği iletmek için birkaç baytlık boyut yükü kesilir.

6- Gelişmiş Mobil Deneyim

Aşamalı çevrimiçi işletmeler, patlayan mobil kullanıcı tabanını etkili bir şekilde hedeflemek için bir Mobil İlk Stratejisi uyguluyor. Mobil cihaz donanım sınırlamaları, belki de tarayıcı isteklerini işleme koymak için uzun süre harcanan mobil web deneyiminin en büyük kısıtlamalarıdır. HTTP / 2, yükleme sürelerini ve mobil ağ gecikmesini yönetilebilir seviyelere düşürür.

7- Geliştirilmiş Teknoloji Kullanımı

Medya açısından zengin sosyal medya içeriği ve karmaşık web tasarımları sunmak için istemci ve sunucu tarafından işlenen tarayıcı istekleri için kaynak tüketimi önemli derecede artmıştır. Web geliştiricileri uygun optimizasyon kesmek için uğraşmış olsa da, HTTP / 2 şeklinde sağlam ve güvenilir bir çözüm kaçınılmazdı. Üstbilgi Sıkıştırma, Sunucu Basma, Akış Bağımlılıkları ve Çoklama  gibi özellikler, geliştirilmiş ağ kullanımına anahtar HTTP / 2 avantajı olarak katkıda bulunur.

8- Güvenlik

HPACK algoritması, HTTP / 2’nin metin tabanlı uygulama katmanı protokollerini hedefleyen yaygın güvenlik tehditlerini önlemesine olanak tanıdığından, HTTP / 2 avantajları performansın ötesine geçmektedir. HTTP / 2, ikili dosyalardaki komutları içerir ve istemciler ile sunucular arasında iletilen hassas verileri korumak için bir ‘Belirsizlik Güvencesi ‘ yaklaşımını takiben HTTP başlık meta verilerini sıkıştırmayı etkinleştirir. Protokol ayrıca şifreleme için tam destek sağlar ve daha iyi veri koruması için Aktarım Katmanı Güvenliği’nin (TLS1.2) geliştirilmiş bir sürümünü gerektirir.

9- Yenilik

HTTP / 2 yeniliği ve yüksek performanslı web kavramını içeriyor. HTTP/2  , günümüzde bildiğimiz gibi siber dünyayı destekliyor ve değişiklikleri esas alarak eski HTTP 1.X  sürümlerinden  önce devre sıçramalar yapmış olan Google’ın SPDY protokolüne dayanıyor ve SPDY ‘nin yanı  sıra yakın gelecekte   tüm önceki HTTP yinelemelerinin neredeyse tamamen yerini alacak. HTTP/2, karmaşık web optimizasyonu  kesmekten kurtulmak, web geliştiricileri için yüksek performanslı web siteleri ve çevrimiçi hizmetler üretmek için uygun bir çözüm olarak tarayıcı desteği sunar.

HTTP/2 SEO Avantajları

SEO pazarlama disiplini sanat ile bilim arasında bir yerde yer almaktadır. Geleneksel siyah şapka SEO uygulamaları popüler arama motorları tarafından kullanılan , giderek daha karmaşık özel algoritmalar izleyerek arama motoru sıralamalarını değiştirmek için başarısız olmaktadır. Online işletmeler pazarlama taktiklerini buna göre geliştirmelidir.

Üzerinde uzun süre çalışılmış bunun sonucunda da  iyi tasarlanmış web sitelerinin uygulanması şeklindeki daha akıllı yatırımlar yalnızca hız için optimize edilmediği gibi üst düzey performans, güvenlik ve kullanıcı deneyimi için de geliştirildi. Bu nitelikler, arama sorgularını en doğru bilgi ve hizmetle, genel bir hedef kitleye kolaylıkla erişilebilen şekilde geri getirme aracı olarak tercih edilir. Arama motoru optimizasyonu için standartlaştırılmış endüstri süreçleri, ön uç pazarlama taktiklerinin ötesine geçmekte ve müşteri-sunucu iletişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsamaktadır. İnternet pazarındaki ekiplerin başında gelen SEO’lar, en yeni dijital iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışından bu yana aynı olan konumdan memnun değildir. HTTP / 2 altyapısını gerçekleştirmek ve optimize etmek ve umut verici performans avantajları, artık motor optimizasyonunda kritik bir öneme sahip. Yeterli organik kullanıcı tabanından yoksun çevrimiçi işletmeler, HTTP / 2’yi ihmal etmeyi göze alamaz ve sunucuda HTTP / 2 uygulamasıyla yenilik ve yüksek değerli çevrimiçi hizmet gerekçesiyle büyüyen çevrimiçi büyük iş firmalarıyla rekabet ederken sonuçtaki SEO’yu artırırlar.

HTTPS, SPDY ve HTTP/2 Performans Karşılaştırması

HTTPS, SPDY ve HTTP / 2 arasındaki aşağıdaki performans değerlendirme  karşılaştırmaları en son uygulama protokolüyle web performansındaki iyileştirmelerin net bir resmini tasvir etmektedir. HTTP / 2 karşılaştırma sonuçları, sayfa hızını ve kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılan üstbilgi sıkıştırması, sunucu itme ve diğer mekanizmaların gerçek dünyada sürekli olarak yayınlandığı görüşlerini doğrulamaktadır:

HTTPS, SPDY3.1 ve HTTP / 2’yi karşılaştıran bu test, aşağıdaki sonuçları sunar: İstemci isteği ve sunucu yanıt başlıklarının boyutu:  HTTP / 2 ölçütleri, üstbilgi sıkıştırma mekanizmasının kullanılmasının başlığın boyutunu önemli ölçüde küçülttüğünü gösterirken, SPDY bu belirli istek için sunucu yanıtında kullanılan başlığı küçültür. HTTPS, hem istekte hem de yanıt komutlarında üstbilgi boyutunu küçültmez. Sunucu yanıt mesajı boyutu: HTTP / 2 sunucusu yanıtı boyut olarak daha büyük olmasına rağmen, anahtar teslim olarak, geliştirilmiş güvenlik için daha güçlü bir şifreleme sağlar. Kullanılan TCP bağlantı sayısı: HTTP / 2 ve SPDY, birden fazla eşzamanlı istek (çoklama) işleyerek daha az ağ kaynağı kullanır ve bu nedenle gecikmeyi azaltır. Sayfa Yük Hızı: HTTP sürekli olarak SPDY’den daha hızlıydı. HTTPS, üstbilgi sıkıştırması ve sunucu push özellikleri olmadığından önemli ölçüde yavaşladı.

Tarayıcı Desteği

HTTP/2, yeterli web sunucusu, tarayıcı ve mobil destek ile zaten mevcut. HTTP1.x çalıştıran teknolojiler, web siteniz için HTTP/2’yi uygularken tehlikeye atılmaz, ancak yeni protokolü desteklemek için hızlı bir güncelleme gerektirir. Ağ protokollerini konuşma dili olarak düşünebilirsiniz. Yeni dillerle iletişim kurmak ancak, yeterince anlaşıldığı sürece mümkündür. Benzer şekilde, istemci ve sunucu HTTP/2 protokolünü kullanarak veri iletişimini destekleyecek şekilde güncellenmelidir. İnternet tüketicilerinin, masaüstü ve mobil web tarayıcılarını HTTP / 2’yi destekleyecek şekilde yapılandırma konusunda endişelenmeleri gerekmez. Google Chrome ve Firefox teknolojiyi yıllarca destekledi ve Apple 2014’te Safari web tarayıcısına HTTP / 2 tarayıcı desteği ekledi. Internet Explorer, kullanıcılara en yeni uygulama protokolünü desteklemek için Windows 8’i çalıştırmalarını gerektirir.

Android için adlandırılan Tarayıcı, Android için Chrome , iOS , iOS 8 ve üstü Safari dahil olmak üzere başlıca mobil web tarayıcıları, mobil web erişimi için HTTP / 2’yi destekliyor. HTTP / 2 ölçütlerinde görüldüğü gibi uygulama protokolünün maksimum performans ve güvenlik avantajlarını deneyimlemek için İnternet kullanıcılarının mobil ve masaüstü web tarayıcılarının en istikrarlı sürümlerini kurmaları önerilir.

Bizi tercih eden

müşterilerimizden bazıları

WordPress Lightbox Plugin